Quy hoạch sử dụng đất Huyện Kim Thành – Hải Dương đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Kim Thành mô tả vị trí và các khu vực quy hoạch cho đến năm 2030. Phương án quy hoạch huyện Kim Thành Hải Dương được chính phủ phê duyệt có mục tiêu tập trung phát triển kinh tế tạo cơ hội thu hút vốn đầu tư, phát triển mạnh mẽ cơ sở hạ tầng giao thông và đẩy mạnh các ngành công nghiệp.

 

Theo bản đồ quy hoạch huyện Kim Thành Hải Dương, tổng diện tích đất tự nhiên là 11.506,93 ha. Trong đó, cơ cấu diện tích đất đai gồm: đất nông nghiệp có 7.528,17 ha (chiếm 65,42%), đất phi nông nghiệp có 3.978 ha (chiếm 34,58%).

Bản đồ quy hoạch Kim Thành có tỷ lệ 1:25000 thể hiện định hướng phát triển các dự án quy hoạch đất tổng thể đến năm 2030. Cụ thể, bản đồ có những thông tin quy hoạch chi tiết như: địa danh xã, ranh giới hành chính, địa hình từng khu vực, các loại đất, hiện trạng đất đai và tình trạng quy hoạch

Thông qua bản đồ này, người xem có thể xác định được kế hoạch sử dụng đất và các chính sách mở rộng đô thị của Nhà nước trong thời gian tới tại huyện Kim Thành.

Quy hoạch chi tiết gồm 18 xã, phường:

 • Bản đồ quy hoạch Thị trấn Phú Thái
 • Bản đồ quy hoạch Xã Lai Vu
 • Bản đồ quy hoạch Xã Cộng Hòa
 • Bản đồ quy hoạch Xã Thượng Vũ
 • Bản đồ quy hoạch Xã Cổ Dũng
 • Bản đồ quy hoạch Xã Tuấn Việt
 • Bản đồ quy hoạch Xã Kim Xuyên
 • Bản đồ quy hoạch Xã Phúc Thành A
 • Bản đồ quy hoạch Xã Ngũ Phúc
 • Bản đồ quy hoạch Xã Kim Anh
 • Bản đồ quy hoạch Xã Kim Liên
 • Bản đồ quy hoạch Xã Kim Tân
 • Bản đồ quy hoạch Xã Kim Đính
 • Bản đồ quy hoạch Xã Bình Dân
 • Bản đồ quy hoạch Xã Tam Kỳ
 • Bản đồ quy hoạch Xã Đồng Cẩm
 • Bản đồ quy hoạch Xã Liên Hòa
 • Bản đồ quy hoạch Xã Đại Đức

Chú ý: Nội dung của bản quy hoạch được Tapdoanbachai.vn tổng hợp từ các nguồn thông tin công khai trên Internet để bạn có thể Tham Khảo. Bạn có thể đến Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường tại quận/huyện nơi mà bạn có đất để hỏi chính xác về thông tin quy hoạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *