Bản đồ quy hoạch Huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa đến năm 2030

Đơn vị Hành Chính và vị trí địa lý Huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa

 • Phía đông giáp huyện Đông Sơn
 • Phía đông nam giáp huyện Nông Cống
 • Phía nam giáp huyện Như Thanh
 • Phía tây nam giáp huyện Thường Xuân
 • Phía tây bắc giáp huyện Thọ Xuân
 • Phía đông bắc giáp huyện Thiệu Hóa.

Quý khách vui lòng Click và tải File về máy để xem ở chất lượng cao nhất

Huyện Triệu Sơn có diện tích 292.2 km² với 34 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm

Quy hoạch chi tiết gồm 34 xã, phường:

 • Thị trấn Triệu Sơn
 • Xã Thọ Sơn
 • Xã Thọ Bình
 • Xã Thọ Tiến
 • Xã Hợp Lý
 • Xã Hợp Tiến
 • Xã Hợp Thành
 • Xã Triệu Thành
 • Xã Hợp Thắng
 • Xã Minh Sơn
 • Xã Dân Lực
 • Xã Dân Lý
 • Xã Dân Quyền
 • Xã An Nông
 • Xã Văn Sơn
 • Xã Thái Hòa
 • Thị trấn Nưa
 • Xã Đồng Lợi
 • Xã Đồng Tiến
 •  Xã Đồng Thắng
 • Xã Tiến Nông
 • Xã Khuyến Nông
 • Xã Xuân Thịnh
 • Xã Xuân Lộc
 •  Xã Thọ Dân
 •  Xã Xuân Thọ
 •  Xã Thọ Tân
 •  Xã Thọ Ngọc
 •  Xã Thọ Cường
 •  Xã Thọ Phú
 •  Xã Thọ Vực
 •  Xã Thọ Thế
 • Xã Nông Trường
 •  Xã Bình Sơn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *